ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็มพีไอ-เนโอะ จำกัด สามารออกแบบ และ ผลิต ตามแบบตามความต้องการของตามที่ลูกค้าส่งแบบมาให้ และมีความสามารถในการออกแบบที่กว้างขวางสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง, และผลิตหม้อแปลงทีมมีความถี่สูง และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ออกแบบโดยทั่วไปสามารถเพิ่มวิวัฒนาการมาจากการสร้างพื้นฐานรวมทั้งกำหนดเอง

 

El Power Transformer

R0015844
R0015844

El Power Transformer
El Power Transformer

El Power Transformer
El Power Transformer

R0015844
R0015844

1/7

Typical Design

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating

Up to 25 KVA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Industrial / Medical / Food Processing / Sporting Goods / Etc.

 

UI Power Transformer

UI Power Transformer
UI Power Transformer

UI Power Transformer
UI Power Transformer

UI Power Transformer
UI Power Transformer

1/2

Typical Design

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating

Up to 3 KVA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Power Electronics / Industrial Control / Etc.

 

Cut-Core Power Transformer

Cut Core Transformer
Cut Core Transformer

Cut Core Transformer
Cut Core Transformer

1/1

Typical Design

Chassis Mount

Power Rating

10 - 50 VA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Power Electronics / Industrial Control / Etc.

 

Toroidal Transformer

Toroidal Transformer
Toroidal Transformer

Toroidal Transformer
Toroidal Transformer

Toroidal Transformer
Toroidal Transformer

Toroidal Transformer
Toroidal Transformer

1/3

Typical Design:

Chassis Mount

Power Rating:

Up to 2 KVA

Frequency Range:

50 - 400 Hz.

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Medical / Etc.

 

Switching Transformer

P1030592
P1030592

SMD
SMD

Switching Transformer
Switching Transformer

P1030592
P1030592

1/7

Typical Design:

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating:

Up to 100 W

Frequency Range:

Up to 500 KHz

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Automotive / Etc.

 

3-Phase Transformer

R0015849 v1
R0015849 v1

R0015839 v1
R0015839 v1

3-Phase Transformer
3-Phase Transformer

R0015849 v1
R0015849 v1

1/4
P1090638 v1
P1090638 v1

R0015849 v1
R0015849 v1

3-Phase Transformer
3-Phase Transformer

P1090638 v1
P1090638 v1

1/4

Typical Design:

Chassis Mount

Power Rating:

Up to 50 KVA

Frequency Range:

 50 - 60 Hz.

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / CNC / Etc.

 

Specialty Transformer

Specialty Transformer
Specialty Transformer

Specialty Transformer
Specialty Transformer

Specialty Transformer
Specialty Transformer

Specialty Transformer
Specialty Transformer

1/3

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

As you can imagine

 

Coil

Choke Coil
Choke Coil

Choke Coil
Choke Coil

R0017399
R0017399

Choke Coil
Choke Coil

1/6

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Pump / Etc.

 

​Line Filter

Line Filter
Line Filter

Line Filter
Line Filter

Line Filter
Line Filter

Line Filter
Line Filter

1/4

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

Power Electronics / Industrial Control /

Food Processing / Etc.

 

Board Assembly

P1070596 v1
P1070596 v1

Board Assembly
Board Assembly

Board Assembly
Board Assembly

P1070596 v1
P1070596 v1

1/8

Typical Design:

Customer Specification

Applications:

Lighting / Sporting Goods / Food Processing /

Water Purifier / Etc.

 

Unit Assembly

P1080711a
P1080711a

Unit Assembly
Unit Assembly

Unit Assembly
Unit Assembly

P1080711a
P1080711a

1/6

Typical Design:

Customer Specification

Applications:

Audio-Video / Medical / Sporting Goods / Etc.