ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็มพีไอ-เนโอะ จำกัด สามารออกแบบ และ ผลิต ตามแบบตามความต้องการของตามที่ลูกค้าส่งแบบมาให้ และมีความสามารถในการออกแบบที่กว้างขวางสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง, และผลิตหม้อแปลงทีมมีความถี่สูง และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ออกแบบโดยทั่วไปสามารถเพิ่มวิวัฒนาการมาจากการสร้างพื้นฐานรวมทั้งกำหนดเอง

 

El Power Transformer

Typical Design

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating

Up to 25 KVA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Industrial / Medical / Food Processing / Sporting Goods / Etc.

 

UI Power Transformer

Typical Design

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating

Up to 3 KVA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Power Electronics / Industrial Control / Etc.

 

Cut-Core Power Transformer

Typical Design

Chassis Mount

Power Rating

10 - 50 VA

Frequency Range

50 - 400 Hz.

Applications

Power Electronics / Industrial Control / Etc.

 

Toroidal Transformer

Typical Design:

Chassis Mount

Power Rating:

Up to 2 KVA

Frequency Range:

50 - 400 Hz.

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Medical / Etc.

 

Switching Transformer

Typical Design:

PC Mount / Chassis Mount

Power Rating:

Up to 100 W

Frequency Range:

Up to 500 KHz

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Automotive / Etc.

 

3-Phase Transformer

Typical Design:

Chassis Mount

Power Rating:

Up to 50 KVA

Frequency Range:

 50 - 60 Hz.

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / CNC / Etc.

 

Specialty Transformer

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

As you can imagine

 

Coil

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

Power Electronics / Industrial Control / Pump / Etc.

 

​Line Filter

Typical Design:

Customer Specification

Power Rating:

Customer Specification

Frequency Range:

Customer Specification

Applications:

Power Electronics / Industrial Control /

Food Processing / Etc.

 

Board Assembly

Typical Design:

Customer Specification

Applications:

Lighting / Sporting Goods / Food Processing /

Water Purifier / Etc.

 

Unit Assembly

Typical Design:

Customer Specification

Applications:

Audio-Video / Medical / Sporting Goods / Etc.

© 2020 www.mpineo-thai.com  MPI-NEO Co.,Ltd. All rights reserved.